Περιοχή: Βραυρώνα Αττικής

 Το σύστημα αποτελείται από:

  • 3 Φ/Β πλαίσια LUXOR LX-230P
  • 1 διαχειριστή αυτόνομου δικτύου VICTRON PHOENIX 1200VA
  • 1 ρυθμιστή φόρτισης PHOCOS 100/30
  • 4 συσσωρευτές WINNER SOLAR W6A
  • Βάση στήριξης Φ/Β πλαισίων της εταιρείας ALFA PRESS
  • Ηλεκτρολογικό πίνακα DC/AC με διακοπτικό υλικό της ΑΒΒ

Το σύστημα είναι ικανό να οδηγήσει φορτία όπως ψυγείο, λαμπτήρες και ηλεκτρικές συσκευές μικρής ισχύος με αυτονομία 1-2 ημέρες.