Θέση έργου: Κοξαρέ, Ρέθυμνο

Εξοπλισμός:

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια Phono Solar 240
  • Inverter SMA STP 15.000TL, 17.000TL
  • Σταθερό σύστημα βάσεων στήριξης της εταιρείας Rama

Η Plasis Ενεργειακή ανέλαβε τις παρακάτω εργολαβίες:

  • Συνεπίβλεψη κατασκευής έργου
  • Συνεπίβλεψη μελέτης εφαρμογής έργου
  • Τοπογραφικές μελέτες
  • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση εξολοκλήρου
  • Χωματουργικές εργασίες
  • Περίφραξη
  • Έργα Πολιτικού Μηχανικού - Σκυροδετήσεις

 

Ενδιαφέρεστε να επενδύσετε σε φωτοβολταϊκό σταθμό;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις επιλογές σας στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού

210.80.53.010