Καταχώρηση Ημ.νια Δημιουργίας Τροποποίηση Διαγραφή
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 18,Ν.Λασιθίου 2016-11-17 14:57
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp επί εδάφους,Λιμένας Χερσονήσου 6,Ν.Ηρακλείου 2016-11-17 14:56
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Πέραμα 9,Ν.Ρεθύμνου 2016-11-17 14:54
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 17,Ν.Λασιθίου 2016-11-17 14:54
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp επί εδάφους,Λιμένας Χερσονήσου 5,Ν.Ηρακλείου 2016-11-17 14:53
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Πέραμα 8,Ν.Ρεθύμνου 2016-11-17 14:52
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp επί εδάφους, Σητεία 16,Ν.Λασιθίου 2016-11-17 14:51
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 15,Ν.Λασιθίου 2016-11-17 14:50
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 14,Ν.Λασιθίου 2016-11-17 14:49
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 13,Ν.Λασιθίου 2016-11-17 14:49
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp επί εδάφους, Αμάρι 2,Ν.Ρεθύμνου 2016-11-17 14:48
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp επί εδάφους, Καστέλι 3,Ν.Ηρακλείου 2016-11-17 14:46
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Πέραμα 7,Ν.Ρεθύμνου 2016-11-17 14:45
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp επί εδάφους,Σητεία 12,Ν.Λασιθίου 2016-11-17 14:44
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 11,Ν.Λασιθίου 2016-11-17 14:43
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 40,00 kWp με tracker, Αγία Βαρβάρα 2,Ν.Ηρακλείου 2016-11-17 14:42
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Πέραμα 6,Ν.Ρεθύμνου 2016-11-17 14:41
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 10,Ν.Λασιθίου 2016-11-17 14:39
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 9,Ν.Λασιθίου 2016-11-17 14:37
Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp επί εδάφους,Ιεράπετρα 5,Ν.Λασιθίου 2016-11-17 14:37