Έργα που έχει υλοποιήσει η εταιρεία μας

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 80KW: ΚΟΞΑΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. (4)

Θέση έργου: Κοξαρέ, Ρέθυμνο Εξοπλισμός: Φωτοβολτ...

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 80KW: ΚΟΞΑΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. (5)

Θέση έργου: Κοξαρέ, Ρέθυμνο Εξοπλισμός: Φωτοβολτ...

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 80KW: ΚΟΞΑΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. (6)

Θέση έργου: Κοξαρέ, Ρέθυμνο Εξοπλισμός: Φωτοβολτ...

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 80KW: ΚΟΞΑΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. (7)

Θέση έργου: Μπαλέ, Ρέθυμνο Εξοπλισμός: Φωτοβολταϊ...

(Υπό κατασκευή)_Φωτοβολταϊκός Σταθμός 80KW: Α.Βάμβουκας-Ν.Μανουσογιαννάκης Ο.Ε.

Θέση έργου: Αχλαδέ Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Εξοπλι...

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 80KW: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Θέση έργου: Αλικιανός Χανίων Εξοπλισμός: Φωτοβο...

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 70kW: ΤΥΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Θέση έργου: "Μαδούρι", Αγ. Παρασκευής, Ν. Λέσβου...

 

Χάρτης

Javascript is required to view this map.