Συμβόλαια που έχει συνάψει η εταιρεία μας

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 20,00 kWp επί εδάφους, Καστέλι 7,Ν.Ηρακλείου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 20,00 kWp επί εδάφους, Καστέλι 6,Ν.Ηρακλείου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 20,00 kWp επί εδάφους,Καστέλι 5,Ν.Ηρακλείου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 42,00 kWp επί εδάφους, Καστέλι 4,Ν.Ηρακλείου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Πέραμα 10,Ν.Ρεθύμνου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 18,Ν.Λασιθίου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp επί εδάφους,Λιμένας Χερσονήσου 6,Ν.Ηρακλείου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Πέραμα 9,Ν.Ρεθύμνου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 17,Ν.Λασιθίου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp επί εδάφους,Λιμένας Χερσονήσου 5,Ν.Ηρακλείου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Πέραμα 8,Ν.Ρεθύμνου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp επί εδάφους, Σητεία 16,Ν.Λασιθίου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 15,Ν.Λασιθίου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 14,Ν.Λασιθίου

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β Σταθμού Ισχύος 80,00 kWp με tracker, Σητεία 13,Ν.Λασιθίου

Χάρτης

Javascript is required to view this map.