Η Plasis Ενεργειακή προχώρησε σε σύναψη σύμβασης ολοκληρωμένης κατασκευής δυο (2) νέων Φ/Β Σταθμών ισχύος 100KW έκαστο στην Μονεμβασιά Λακωνίας με Διαξονικό Σύστημα Ηλιοπαρακολούθησης και  panel Γερμανικής προέλευσης.