Την 5/6/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 54937 η από 5/6/2013 αίτηση/δήλωση της ιστοσελίδας (www.plasisgroup.com) της Εταιρείας με επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΣΙΣ ΑΕ», διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 278393.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012, 2013 και 2014 στα ακόλουθα συνημμένα αρχεία.

ΣυνημμένοΜέγεθος
plasis_oikon_katast_2012.pdf30.62 KB
plasis_oikon_katast_2013.pdf92.98 KB
isologismos_2014.pdf34.22 KB