Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα εγκαθίστανται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες/κτήρια που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ ή εκεί όπου η διασύνδεση με τη ΔΕΗ κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, καθώς και σε κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως.

Αποτελούν, επίσης, εξαιρετική ενεργειακή λύση για ανθρώπους που επιθυμούν την ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία της κατοικίας τους και είναι επένδυση απόλυτα συμβατή με έναν “πράσινο” και οικολογικό τρόπο ζωής αφού υποκαθιστά τις παραδοσιακές ενεργειακές πηγές που είναι ιδιαίτερα ρυπογόνες για το περιβάλλον (π.χ ηλεκτρογεννήτριες βενζίνης).

Τα  αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούνται από:

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική
  • Μπαταρίες για αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας
  • Διαχειριστή (ή διαχειριστές) αυτόνομου δικτύου για τη μετατροπή του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος σε εναλλασσόμενο για τροφοδότηση των οικιακών φορτίων
  • Ρυθμιστή φόρτισης που καθορίζει τη λειτουργία των φ/β πλαισίων και ρυθμίζει την τάση για τη φόρτιση των μπαταριών

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ελαχιστοποιούν το ενεργειακό αποτύπωμα της κατοικίας, καθώς εξοικονομείται ηλεκτρικό ρεύμα που έχει παραχθεί από καύση άνθρακα και άλλων ρυπογόνων πρώτων υλών, ενώ συνδυάζουν τα περιβαλλοντικά οφέλη με υψηλές ενεργειακές αποδόσεις.

Κατά την εγκατάσταση των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων η Plasis Ενεργειακή αναλαμβάνει:

  • Μελέτη εκτίμησης των ενεργειακών αναγκών του χώρου (καταγραφή ηλεκτρικών συσκευών, κατανάλωσης, ηλεκτρικών φορτίων κλπ)
  • Μελέτη για τη βέλτιστη χωροθέτηση και ασφαλή εγκατάσταση του συστήματος
  • Υπολογισμό της ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα
  • Διενέργεια τεχνικοοικονομικής μελέτης για προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και υπολογισμό του συνολικού κόστους του συστήματος

Επικοινωνηστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα πακέτα που προσφέρουμε και να επιλέξετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.