Η ΠΛΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζοντας τη δυναμική της πορεία προχώρησε σε σύναψη συμβάσεων προμήθειας και κατασκευής τριών (3) νέων φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 270kWp. Τα δυο έργα, ισχύος 100kWp έκαστο, θα υλοποιηθούν στην περιοχή των Φαρσάλων του Νομού Λάρισας και το έργο των 70kWp στο νησί της Λέσβου.