Η PLASIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατόπιν θετικής αξιολόγησης από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων TUV AUSTRIA, έλαβε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 9001:2008.