Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία σύνδεσης 4 Φ/Β σταθμών με το δίκτυο ΧΤ της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα συνδέθηκαν οι εξής Φ/Β Σταθμοί:

Κάντε κλικ στους συνδέσμους για περισσότερες λεπτομέρειες και φωτογραφιες