Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσε απόφαση με την οποία συγκροτείται ομάδα που θα διερευνήσει τις λεπτομέρειες της διάταξης της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ν. 4203/2013 (Α’ 235) περί συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς Α.Π.Ε.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.