Οι συνεχείς αλλαγές και η επιβολή διαφόρων φορολογικών συντελεστών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, έχουν δημιουργήσει πολλαπλές "ταρίφες". Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών συνόψισε σε έναν πίνακα τις διαμορφωμένες τιμές. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

[πηγή: http://www.helapco.gr/]