Η Plasis Ενεργειακή ανακοινώνει με μεγάλη υπερηφάνια την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής Φ/Β Σταθμού ισχύος 297.6KW στη θέση "Μαύρα Πύλα", Σ.Θερίσσου, Ν. Χανίων.

Αποτελεί την μοναδική άδεια παραγωγής για την περιφέρεια της Κρήτης και το μοναδικό έργο φωτοβολταϊκού σταθμού με ισχύ μεγαλύτερη των 80Kw.

To συγκεκριμένο έργο θα συνδεθεί απευθείας με το δίκτυο μέσης τάσης του δικτύου της ΔΕΗ.

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί αναλυτικά είναι:

  • Σύστημα Σταθερών Βάσεων Αλουμινίου με Μπετόμπηξη, τύπου MSP-AL (SYSTEM D), της εταιρείας HILTI
  • Φ/Β Πλαίσια UpSolar, ονομαστικής ισχύος 240W.
  • Μετατροπείς TRIPOWER STP 17000 TL της εταιρείας SMA
  •  
  • Το έργο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Μαϊο του 2011.