Τον Αύγουστο του 2015,κατόπιν υποβολής προσφοράς σε δημόσιο διαγωνισμό, ανακηρύχθηκε η PLASIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανάδοχος του έργου <<Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλιοθερμικού συστήματος στο κτίριο ΜΕΠ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος>>.
Η εταιρεία μας ανέλαβε τη μελέτη και όλες τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την εγκατάσταση του ηλιοθερμικού συστήματος θέρμανσης/ψύξης/παραγωγής ζεστού νερού χρήσης το οποίο λειτουργεί σε συνδυασμό με το αρχικά εγκατεστημένο σύστημα θέρμανσης/ψύξης του κτιρίου.
Οι εργασίες κατασκευής ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το Δεκέμβριο του 2015 και το σύστημα λειτουργεί σήμερα αποδοτικά και αξιόπιστα, ενώ επιπλέον παρέχεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους διπλωματούχους μηχανικούς της εταιρείας.