Περιοχή: Καλλιάνι Αρκαδίας

Αυτοματοποιήμενο σύστημα ελέγχου ηλεκτροβάνων, μέσω GSM, τροφοδοτούμενο από αυτόνομο Φ/Β σύστημα, για την υποστήριξη συστήματος άρδευσης.

 Το σύστημα αποτελείται από:

  • 1 Φ/Β πλαίσιο Suntellite ECO-300P72
  • 1 ρυθμιστή φόρτισης Phocos CXN-20
  • Πολυόργανο ενδείξεων Phocos CXM
  • 2 συσσωρευτές Monbat Megalight AGM GEL 12V
  • Βάση στήριξης Φ/Β πλαισίων αλουμινίου
  • Ηλεκτρολογικό πίνακα DC με πλήρεις διατάξεις προστασίας της εταιρείας ABB
  • Μονάδα ελέγχου GSM Teltonika TWCT22
  • Βάνες με ηλεκτρικό κινητήρα του οίκου Bellimo
  • Υδραυλικά εξαρτήματα PVC
Javascript is required to view this map.