Περιοχή: Αλάγνι, Ν. Ηρακλείου

Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε:

  • Αντιστροφέας Sunny Tripower 10000TL της εταιρείας SMA
  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας BOSCH, ονομαστικής ισχύος 245Wp
  • Βάσεις στήριξης της εταιρείας ALUMIL Solar