Περιοχή: Δ.Ρεθύμνου

Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε:

  • Αντιστροφέας Sunny Tripower 10000TL της εταιρείας SMA
  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας Υingli, ονομαστικής ισχύος 260Wp
  • Βάσεις στήριξης της εταιρείας ALUMIL Solar