Η PLASIS Ενεργειακή υλοποίησε το 2017 την προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος με το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (Νet-Μetering) ισχύος 42,5kWp,σε στέγη στην βιομηχανική περιοχή στο Ηράκλειο Κρήτης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΡΟ 123Α (ΔΡΑΣΗ 4.2.1 του Π.Α.Α. 2014-2017). Η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση υπολογίζεται στις 70.000 kWh με οικονομικό όφελος 8.415 € ανά έτος και η απόσβεση του θα ολοκληρωθεί στα 2 έτη.

 
Javascript is required to view this map.