Τα Έργα που έχει υλοποιήσει η εταιρία μας

Στυλιαρά Μ. - Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος σε στέγη, ισχύος 9,88KWp

Περιοχή: Επισκοπή Πεδιάδος, Ηράκλειο Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε: Αντιστροφέας Sunny Tripower 10000TL της εταιρείας SMA Φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας YINGLI, ονομαστικής ισχύος 260Wp Βάσεις στήριξης της εταιρείας ALUMIL Solar  ...

Μανωλακάκης Ε. - Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος σε στέγη, ισχύος 9,90KWp

Περιοχή: Επισκοπή Πεδιάδος, Ν. Ηρακλείου Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε: Αντιστροφέας Sunny Tripower 10000TL της εταιρείας SMA Φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας SUNTECH, ονομαστικής ισχύος 275Wp Βάσεις στήριξης της εταιρείας ALUMIL Solar...

Μανωλακάκης Ι. - Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος σε στέγη, ισχύος 9,90KWp

Περιοχή: Επισκοπή Πεδιάδος, Ν. Ηρακλείου Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε: Αντιστροφέας Sunny Tripower 10000TL της εταιρείας SMA Φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας SUNTECH, ονομαστικής ισχύος 275Wp Βάσεις στήριξης της εταιρείας ALUMIL Solar...

Σισαμάκης Μ. - Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος σε στέγη, ισχύος 9,945KWp

Περιοχή: Κάτω Γούβες Πεδιάδος, Ηράκλειο Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε: Αντιστροφέας Sunny Tripower 10000TL της εταιρείας SMA Φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας Yingli, ονομαστικής ισχύος 255Wp Βάσεις στήριξης της εταιρείας ALUMIL Solar

Μουδατσάκη Μ. - Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος σε στέγη, ισχύος 9,945KWp

Περιοχή: Κάτω Γούβες Πεδιάδος, Ηράκλειο Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε: Αντιστροφέας Sunny Tripower 10000TL της εταιρείας SMA Φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας Yingli, ονομαστικής ισχύος 255Wp Βάσεις στήριξης της εταιρείας ALUMIL Solar  

Δοξαστάκης Γ. - Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος σε στέγη, ισχύος 8,74KWp

Περιοχή: Μελέσσες, Ν. Ηρακλείου Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε: Αντιστροφέας Sunny Tripower 10000TL της εταιρείας SMA Φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας Aleo, ονομαστικής ισχύος 230Wp Βάσεις στήριξης της εταιρείας ALUMIL Solar  

Μαρής Ε. - Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος σε στέγη, ισχύος 9,87KWp

Περιοχή: Ηράκλειο Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε: Αντιστροφέας  Sunny Tripower 10000TL της εταιρείας SMA Φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας SANYO, υβρυδικής τεχνολογιας, ονομαστικής ισχύος 235Wp Βάσεις στήριξης της εταιρείας ALUMIL Solar...

Χάρτης

Javascript is required to view this map.