Περιοχή: Μεταμόρφωση Αττικής

 Το σύστημα αποτελείται από:

  • 2 Φ/Β πλαίσια LUXOR LX-230P
  • 1 ρυθμιστή φόρτισης PHOCOS MPPT 100/30
  • 2 συσσωρευτές WINNER SOLAR W6A
  • Βάση στήριξης Φ/Β πλαισίων της εταιρείας K2
  • Ηλεκτρολογικό πίνακα DC με πλήρεις διατάξεις προστασίας της εταιρείας Schneider

Το σύστημα προορίζεται για την αδιάλλειπτη τροφοδοσία συστήματος συναγερμού.

Javascript is required to view this map.