Περιοχές: Βόλος, Ριτσώνα, Λουτράκι

Kάθε σύστημα αποτελείται από:
• 2 Φ/Β πλαίσια LUXOR LX-200M
• 1 ρυθμιστή φόρτισης PHOCOS CXN-20
• 2 συσσωρευτές MONBAT MEGALIGHT POWER AGM ML140A
• 1 αντιστροφέας/διαχειριστής αυτόνομου δικτύου VICTRON PHOENIX 24/180
• Βάση στήριξης Φ/Β πλαισίων της εταιρείας ALFA PRESS
• Ηλεκτρολογικό πίνακα DC με πλήρεις διατάξεις προστασίας της εταιρείας Schneider

Το σύστημα προορίζεται για την αδιάλλειπτη τροφοδοσία συστήματος συναγερμού.